Ποια σχέδια στεγαστικής επιχορήγησης είναι ή θα τεθούν σε ισχύ σύντομα, τί προνοούν και κατά πόσο ξεχωρίζετε κάποια από αυτά; Παράλληλα, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο ένα μεσιτικό γραφείο στους υποψήφιους αιτητές;

Η απορία του μήνα

Επειδή όταν απορώ αξίζει να… ρωτώ!

Μέσα από αυτή τη στήλη του μηνιαίου περιοδικού της Synergy Real Estate, παρέχονται απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα που σχετίζονται με τα ακίνητα και την κτηματαγορά της Κύπρου.

Ο Υπεύθυνος Πωλήσεων της εταιρείας μας, Παναγιώτης Τόφας, απαντάει στο ερώτημα που του τέθηκε αυτό το μήνα και το οποίο ακολουθεί:

«Ποια σχέδια στεγαστικής επιχορήγησης είναι ή θα τεθούν σε ισχύ σύντομα, τί προνοούν και κατά πόσο ξεχωρίζετε κάποια από αυτά; Παράλληλα, με ποιους τρόπους θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο ένα μεσιτικό γραφείο στους υποψήφιους αιτητές»;

To Υπουργείο Εσωτερικών, πριν από κάποιους μήνες ανακοίνωσε τη νέα στεγαστική πολιτική του, που περιλαμβάνει αρκετά-παλαιότερα-σχέδια τα οποία όπως όλα δείχνουν, θα συνεχιστούν και φέτος, αλλά και ορισμένα καινούργια.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στα Σχέδια που ανακοινώθηκαν είναι και αυτά που αφορούν σε:

 • Παροχή δωρεάν συντελεστή δόμησης μέχρι και 45% για όσους προχωρήσουν σε κτίσιμο
 • Παροχή οικονομικής ή και άλλης βοήθειας, σε πολίτες που επιθυμούν να προβούν σε αγορά ή ενοικίαση σχετικά φθηνής κατοικίας
 • Κίνητρα για συντήρηση κενών ή εκτός αγοράς οικοδομών, με σκοπό να αυξηθεί η προσφορά σε μια προσπάθεια να μειωθεί ή να συγκρατηθεί το ύψος των ενοικίων
 • Σχέδιο διάθεσης οικοπέδων σε οικογένειες, βάσει εισοδηματικών κριτηρίων
 • Σχέδιο για παραγωγή μονάδων προσιτής στέγης από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης.

Εμείς, στη συνέχεια, μέσα από αυτή τη στήλη θα επικεντρωθούμε σε δύο σχέδια τα οποία απευθύνονται στο μεγαλύτερο θα λέγαμε ποσοστό πολιτών που επιθυμεί να αποκτήσει τη δική του στέγη, και που οι αιτήσεις των οποίων αναμένεται να ξεκινήσουν τους αμέσως επόμενους μήνες.

Το ένα από τα δύο αυτά σχέδια κρατικής επιχορήγησης, είναι το «Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Υπαίθρου, Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών», που θα συνεχιστεί και φέτος (όπως φαίνεται, με τους ίδιους όρους και πρόνοιες όπως αυτά ίσχυαν τα προηγούμενα έτη). Τα τελευταία χρόνια, μετά την αύξηση του κατασκευαστικού κόστους και την απότομη άνοδο των επιτοκίων, παρατηρούμε πως όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας καταφεύγουν σε αγορά κατοικίας εκτός αστικών περιοχών, με το συγκεκριμένο σχέδιο να δίνει ένα επιπλέον κίνητρο.

Το Σχέδιο καλύπτει συνολικά 277 κοινότητες/περιοχές που καθορίζονται ως ακριτικές, ορεινές και μειονεκτικές βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Η ενίσχυση ανέρχεται στο 50% της συνολικής δαπάνης για απόκτηση κατοικίας, με κατώτατο όριο συνολικής δαπάνης τις €20.000. Το ανώτατο όριο ενίσχυσης -50% συνολικής δαπάνης, εξαρτάται από την κοινότητα/περιοχή στην οποία αποκτάται η κατοικία, από τη σύνθεση της οικογένειας και τα ετήσια ακαθάριστα οικογενειακά εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένων των 13ων μισθών και οποιοδήποτε άλλων επιδομάτων τυχόν λαμβάνονται.

Οι κατηγορίες σε συνάρτηση με το μέγιστο ποσό επιχορήγησης που ενδέχεται να λάβουν είναι:

 • Μέχρι €35.000 για μονήρες άτομο
 • Έως €45.000 για ζεύγος
 • Μέχρι €60.000 σε νεαρό ζεύγος όπου κανένα από τα δύο μέλη δεν έχει κλείσει το 41ο έτος της ηλικίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του
 • Μέχρι €50.000 σε οικογένεια με παιδιά
 • Έως €65.000 για νεαρή ηλικιακά οικογένεια με παιδιά
 • Μέχρι €70.000 για πολύτεκνους.
 • Έως €10.000 σε άτομα με αναπηρία, για κατασκευές
 • Μέχρι €25.000 (αναλόγως περιοχής), για ειδικές κατασκευές, για σκοπούς ασφάλειας και επαρκούς στήριξης της κατοικίας λόγω μορφολογίας ή και κλίσης εδάφους.

Το δεύτερο Σχέδιο στο οποίο θα θέλαμε να επικεντρωθούμε, είναι το καινούργιο «Σχέδιο Στεγαστικής Επιδότησης Νεαρών Ζευγαριών ή/και Νέων μέχρι 41 ετών», που στοχεύει στην παραχώρηση εφάπαξ οικονομικής βοήθειας σε νεαρά ζευγάρια ή/και νέους μέχρι 41 ετών, ενισχύοντας την αγοραστική τους ικανότητα και τη δυνατότητα πρόσβασής τους σε στέγη.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα €15 εκατομμύρια, και ο αριθμός των δικαιούχων είναι 200 ζευγάρια ή/και νέοι ετησίως, βάσει των προϋποθέσεων που περιγράφονται πιο κάτω.

Οι κατηγορίες εισοδηματικών κριτηρίων που καλύπτονται είναι:

 • Μονήρες άτομο: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €25.000
 • Ζεύγος (οικογένεια δύο ατόμων) ή μονογονεϊκή οικογένεια: ετήσιο συνολικό εισόδημα μέχρι €45.000
 • Οικογένειες αποτελούμενες από τρία, τέσσερα και πέντε μέλη, με ετήσια έσοδα όχι πέραν των €50.000, €55.000 και €65.000, αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του, στα νεαρά ζευγάρια μέχρι 41 ετών, παραχωρείται εφάπαξ χορηγία ύψους €20.000, ενώ σε μονήρες νεαρό άτομο δίδονται έως και €45.000. Από την άλλη, ένα ζευγάρι με ένα ή περισσότερα παιδιά, μπορεί να λάβει μέχρι και €50.000 για αγορά κύριας κατοικίας σε δημαρχούμενες περιοχές.

Είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί ότι δικαιούχοι είναι άτομα τα οποία δεν είχαν στην κατοχή τους τα τελευταία πέντε χρόνια ιδιόκτητη κατοικία. Το ακίνητο που θα αποκτήσουν μέσω του σχεδίου δεν μπορεί να έχει άλλη χρήση πέραν αυτήν της ιδιοκατοίκησης, ενώ η συγκεκριμένη κατοικία οφείλει να μην ξεπερνά τα 85 τ.µ..

Ένα μεσιτικό γραφείο μπορεί να βοηθήσει τους υποψήφιους αιτούντες ενημερώνοντας σχετικά με τα διαθέσιμα προγράμματα στεγαστικής επιχορήγησης και τις απαιτούμενες διαδικασίες, συνδράμοντας στην αναζήτηση κατάλληλου ακινήτου που πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος επιχορήγησης και παρέχοντας βοήθεια στη διαδικασία αγοράς κατοικίας, καθώς και στην υποβολή αιτήσεων και συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων εγγράφων, εξοικονομώντας χρόνο και κόπο στον πελάτη μας.