Πριν από την υπογραφή συμβολαίων αγοράς ενός διαμερίσματος που μεταπωλείται, τι πρέπει να ελέγξει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής και ποιες βεβαιώσεις πρέπει να λάβει από τον ιδιοκτήτη, για να μην βρεθεί στη συνέχεια μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις;

Η απορία του μήνα

Επειδή όταν απορώ αξίζει να… ρωτώ!

Μέσα από τη νέα στήλη του μηνιαίου, διαδικτυακού περιοδικού της

Synergy Real Estate, θα παρέχονται απαντήσεις σε ποικίλα ερωτήματα

που σχετίζονται με τα ακίνητα και την κτηματαγορά της Κύπρου.

Ο Υπεύθυνος Πωλήσεων της εταιρείας μας, Παναγιώτης Τόφας, εγκαινιάζει

την καινούργια αυτή στήλη, απαντώντας σε ένα πρώτο ερώτημα που τέθηκε.

Πριν από την υπογραφή συμβολαίων αγοράς ενός διαμερίσματος που μεταπωλείται, τι πρέπει να ελέγξει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής και ποιες βεβαιώσεις πρέπει να λάβει από τον ιδιοκτήτη, για να μην βρεθεί στη συνέχεια μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις;

Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής θα πρέπει να ζητήσει και εξασφαλίσει τα ακόλουθα:

  1. Βεβαίωση για την ύπαρξη ξεχωριστού τίτλου ιδιοκτησίας του διαμερίσματος. Ο ενδιαφερόμενος αγοραστής πρέπει να ζητήσει από τον πωλητή έναν πρόσφατο τίτλο ιδιοκτησίας ο οποίος να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Εγγραφής του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ). Ο τίτλος αυτός θα περιέχει σημαντικές πληροφορίες, όπως η ακριβής τοποθεσία, σημειώσεις για υφιστάμενα δικαιώματα ή περιορισμούς, ονομασίες των υφιστάμενων ιδιοκτητών και το ακριβές εμβαδό του διαμερίσματος.Εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος τίτλος, είναι σημαντικό όπως ο ενδιαφερόμενος αγοραστής προχωρήσει σε περαιτέρω διερεύνηση και προσεκτική εξέταση της νομικής κατάστασης του ακινήτου.
  2. Ένας σημαντικός νομικός έλεγχος που πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν από την αγορά ενός μεταχειρισμένου ακινήτου, αφορά στα εμπράγματα βάρη και απαγορεύσεις που ενδέχεται να υπάρχουν σε σχέση με την ιδιοκτησία ή την χρήση του. Ο νομικός έλεγχος μπορεί να περιλαμβάνει την αναζήτηση των εγγράφων στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για την εύρεση εμπραγμάτων βαρών όπως υποθήκες, τυχόν εκκρεμούντων δικαστικών αποφάσεων ή άλλων καταχωρήσεων που επηρεάζουν την ιδιοκτησία ή την ελεύθερη διάθεση του ακινήτου.
  3. Σημαντικός θεωρείται και ο έλεγχος – όπου κριθεί αναγκαίος – της τεχνικής κατάστασης ενός μεταχειρισμένου διαμερίσματος. Στον  συγκεκριμένο έλεγχο εμπερικλείεται η αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης του ακινήτου, καθώς και των διαφόρων συστημάτων και εγκαταστάσεων που υπάρχουν μέσα σε αυτό.
  4. Πρέπει να ζητείται αναλυτική κατάσταση των κοινόχρηστων εξόδων που αναλογούν στο εν λόγω διαμέρισμα. Ανάμεσα στις πληροφορίες που θα συλλεχθούν, περιλαμβάνονται οι οικονομικές εισφορές για τη συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η διαβεβαίωση ύπαρξης οικονομικού προϋπολογισμού για την αποτελεσματική διαχείριση των κοινοχρήστων της πολυκατοικίας/κτιρίου, θεωρούνται καίριας σημασίας.
  5. Ο αγοραστής ενός μεταχειρισμένου διαμερίσματος είναι υπόχρεος να καταβάλει τα μεταβιβαστικά τέλη πριν την μεταβίβαση του ακινήτου στο όνομα του. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να γνωρίζει εκ των προτέρων το οφειλόμενο ποσό, ώστε να είναι προετοιμασμένος και να μην βρεθεί προ εκπλήξεως.

* Μπορείτε και εσείς να μας στέλνετε τις δικές σας απορίες προς επίλυση, στο info@synergyestates.cy